Om oss

EntreprenörsForum i Hässleholm skall syfta till att utveckla den enskilde medlemmen i sitt företagande. Genom ett starkt nätverk skapa ett bättre företagsklimat i Hässleholms kommun och genom dialog påverka kommunledning och kommunala politiker att fatta beslut som stärker våra möjligheter att bedriva våra verksamheter.

Nätverket skall också syfta till att stärka gemenskapen mellan Hässleholms företagare och därigenom utbyta erfarenheter, kunskap, idéer, affärer och affärsrelationer.

Nätverkets medlemmar styrs inte av ålder utan sättet att bedriva företag. Medlemmarna i nätverket driver företag med innovativa idéer, är tillväxt- och expansionsdrivna, tar hjälp av ny teknik, modernt ledarskap och ett ungt sinne.

Medlemmarna är drivna, och har en vilja att åstadkomma något med sin verksamhet. Medlemmarna kan vara egna företagare med anställd personal eller en person i ledande befattning med personalansvar. Medlemmarna verkar i Hässleholms området.

Våra medlemmar